welna-skalna-petralana-w-izolacji-termicznej-akustycznej-i-przeciwogniowej-stropow 1509926400

Wełna skalna PETRALANA w izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej stropów

PETRALAMELA-F to płyty z wełny skalnej fazowane, stworzone z myślą o izolacji stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami. Płyty posiadają wymiar: 1200 mm x 200 mm i dostępne są w zakresie grubości od 50 mm do 200 mm. Wyroby o szerszym zakresie grubości mogą być przygotowane przez producenta, po uprzednim kontakcie z Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży PETRALANA SA. Płyty z wełny skalnej PETRALANA cechują się doskonałą stabilnością wymiarową, są odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych, gwarantuje to zachowanie właściwości i nienaruszalności izolacji w okresie wieloletniej eksploatacji. Wszystkie cechy produktu PETRALAMELA-F zawiera PETRALAMELA-FG - płyty te są dodatkowo jednostronnie fabrycznie pokryte preparatem gruntującym. Rozwiązanie to skraca cykl montażu izolacji, pozwalając na bezpośrednie nanoszenie tynku lub farby.  PETRALAMELA-F PETRALAMELA-FG Montaż izolacji PETRALAMELA-F i PETRALAMELA-FG polega na przyklejeniu płyt masą klejową. W zdecydowanej większości przypadków nie wymaga mechanicznego mocowania łącznikami do stropu - co ma duży wpływ na obniżenie pracochłonności i czasochłonności procesu aplikacji. Co równie ważne w procesie montażu izolacji wełna skalna jest łatwa w obróbce. Fazowane krawędzie płyt podnoszą walory estetyczne tak izolowanego stropu i pozwalają na zniwelowanie drobnych jego nierówności. Zalecany jest montaż mijankowy płyt z zachowaniem regularnych odległości pomiędzy mijankami. Finalny etap prac związanych z montażem izolacji to naniesienie metodą natryskową zaprawy sufitowej - tynku mineralnego bądź barwionej w masie farby strukturalnej.  λ 0,037 W/mK dla doskonałej izolacji termicznej Dla powyższych produktów z oferty firmy PETRALANA SA podstawowy parametr określający skuteczność izolacyjności termicznej jest na bardzo dobrym poziomie. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λD), wynosi 0,037 W/(m·K) dla produktów PETRALAMELA-F i PETRALAMELA-FG. Przy czym należy pamiętać, że im mniejsza wartość współczynnika lambda (λD), tym materiał lepiej izoluje przegrodę przed utratą ciepła.  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe (Euroclass A1) W przypadku wystąpienia pożaru najważniejsza jest szybka ewakuacja ludzi. Ilość czasu, podczas którego możliwa jest ewakuacja, pozostaje w ścisłej korelacji z materiałami budowalnymi zastosowanymi w budynku. Izolowanie płytami PETRALEMELA-F oraz PETRALAMELA-FG stropów nad garażami lub piwnicami w obiektach użyteczności publicznej jest podyktowane ich całkowitą niepalnością oraz gwarancją nierozprzestrzeniania ognia przez te materiały izolacyjne. Spełniają one najwyższe wymagania stawiane materiałom budowlanym w zakresie reakcji na ogień, uzyskując klasę A1 w ramach normalizującego europejskiego systemu oceny Euroclass.  Komfort ciszy Zastosowanie wełny skalnej to także gwarancja ciszy, dzięki doskonałej dźwiękochłonności charakteryzującej płyty PETRALEMELA-F oraz PETRALAMELA-FG. Zdolność pochłaniania dźwięku skutkuje tym, że dźwięki szybko wygasają, a poziom dźwięku w pomieszczeniach izolowanych zmniejsza się. Dzięki włóknistej i porowatej budowie produkty te stanowią doskonałą izolację akustyczną, co z kolei skutecznie przekłada się na komfort ciszy w pomieszczeniach znajdujących się ponad garażami Doskonała izolacja na zawszeIzolacja stropów za pomocą wełny skalnej PETRALAMELA-F oraz PETRALMELA-FG oferuje szerokie spektrum unikalnych cech, które efektywnie podnoszą komfort użytkowy budynku w wielu aspektach: ciszy, bezpieczeństwa pożarowego czy też komfortu termicznego. Patrząc przez pryzmat trwałości tego materiału i niezmienności jego parametrów przez cały okres jego eksploatacji, zarówno inwestor jak i wykonawca ma gwarancję wieloletniego spokoju, ciszy i bezpieczeństwa z poprawnie wykonaną izolacją opartą na sprawdzonych produktach polskiego producenta. 

Aktualności

PSB Mrówka Busko Zdrój
Siedziba:
ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon: 41 370 89 40
E-mail: norbert.adamczyk@psbmrowka.com.pl
NIP: 6551974439
REGON: 36643684