1970-01-01

Joka lokomotywą gospodarki

Firma Joka uplasowała się w czołówce ogólnopolskiego raportu Lokomotywy Polskiej Gospodarki opublikowanego w marcu 2005 r. przez miesięcznik Home&Market. W raporcie, przedstawiającym najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa, zaprezentowano 300 firm zarówno z sektora dużych przedsiębiorstw jak i MŚP. W rankingu głównym raportu, gdzie wzięto pod uwagę dynamikę przychodów ze sprzedaży między I-III kwartałem 2003 r. i I-III kwartałem 2004 r. Joka zajęła 32. miejsce (na 300 miejsc ogółem) z wzrostem przychodów o 69,15%. W podrankingu według wybranych dziesięciu wskaźników ekonomicznych Joka znalazła się na 4. miejscu (na 149 firm klasyfikowanych w tym rankingu).

Aktualności

PSB Mrówka Busko Zdrój
Siedziba:
ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon: 41 370 89 40
E-mail: norbert.adamczyk@psbmrowka.com.pl
NIP: 6551974439
REGON: 36643684