bezpieczny-montaz-sufitu-podwieszanego 2017-10-18

Bezpieczny montaż sufitu podwieszanego

Na bezpieczeństwo montażu sufitu podwieszanego, a co równie ważne na bezpieczeństwo jego użytkowania, wpływa bardzo wiele czynników. Najistotniejsze to: znajomość systemu sufitowego, rozpoznanie warunków montażowych, uwzględnienie wytrzymałości i charakterystyki elementów nośnych, do których mocowany jest sufit podwieszany, i w końcu planowane obciążenia dodatkowe, czyli układ urządzeń zintegrowanych w suficie, które nie mają samodzielnego podwieszenia. 

Setki rozwiązań – jak się w tym odnaleźć?

Na rynku dostępne są bardzo różne systemy sufitów podwieszanych. Co więcej są bardzo różnorodne nawet u tego samego producenta. Zmienne dotyczyć mogą wszystkiego od zasad montażu, przez dopuszczalne obciążenia, po rozstaw zawiesi i profili. Każdy z systemów ma własne ograniczenia i możliwości zastosowania.

Dlatego eksperci Armstrong podkreślają, iż ważne jest szczegółowe przeanalizowanie danych danego rozwiązania. – Nie można podchodzić do tego z automatu na zasadzie: montowałem już niejeden sufit, to z tym też sobie poradzę – przestrzega Anna Baczkowska, architekt, menedżer techniczny na Polskę, Kraje Bałtyckie i Skandynawię, Armstrong Building Products

Z czym trzeba się zapoznać przede wszystkim:

 • z zestawieniem wymaganych elementów systemu (kształtowniki rusztu, rodzaj płyty sufitowej, dopuszczalne zawiesia systemowe, konieczne lub pożądane akcesoria – sprężyny dociskowe, profile dystansowe, inne)
 • z wytycznymi co do sposobu przechowywania i transportu opakowanych i pojedynczych elementów przed instalacją
 • z ciężarem jednostkowym rozwiązania w celu dobrania mocowania (ciężar rusztu wraz z wypełnieniami)
 • ze sposobami łączenia elementów systemu ze sobą
 • ze sposobem, w jaki należy montować płyty sufitowe (wycinanie otworów do wbudowania opraw oświetlenia itp., maksymalne obciążenia, jakie mogą być przez nie przenoszone)

Rozpoczynamy montaż – elementy nośne budynku do których instalowany jest sufit

Dobór mocowania górnego zawiesi systemowych oraz mocowania do ścian systemowych kątowników przyściennych leży każdorazowo po stronie projektanta i/lub wykonawcy sufitu (a nie producenta – gdyż nie zna on elementów nośnych, do których mocowany będzie system).

By określić, który rodzaj mocowań będzie najodpowiedniejszy wykonawca powinien uwzględnić:

 • podstawowy materiał konstrukcji przenoszącej obciążenia - rodzaj podłoża (np. beton, beton lekki, cegła pustakowa), jego cechy i grubość
 • wytrzymałość projektową
 • rodzaj elementów zawiesi systemowych
 • ciężar jednostkowy systemu sufitowego oraz wszelkich urządzeń z nim integrowanych (urządzeń bez podwieszenia własnego)

Eksperci Armstrong podkreślają, iż warto oprzeć się na zaleceniach producenta mocowań górnych i mocowań kształtowników przyściennych odnośnie sposobu przygotowania otworów ich długości, grubości, wytrzymałości i metodologii montażu.

Typ i ilość górnych elementów mocujących zawiesi lub kształtowników przyściennych powinny być tak dobrane, aby nośność elementów mocujących nie została przekroczona. – Zbyt mała liczba zawiesi i mocowań przyściennych jest jedną z głównych przyczyn spadania sufitów. To najczęściej powtarzający się błąd montażowy – przyznaje Anna Baczkowska. 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli element zawiesia lub kształtownik przyścienny jest mocowany do materiału litego, zazwyczaj powinno stosować się odpowiedni ETAG. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie mocowania elementów zgodnych z ETA (np. w przypadku muru z cegły pustakowej, betonu komórkowego lub konstrukcji starego budynku), stosuje się krajowe przepisy budowlane. W przypadku mocowania górnych zawiesi i kształtowników przyściennych do stali lub drewna będą to wymagania określone w ENV 1993 -1-1 lub ENV 1995-1-1.  

Obciążenia dodatkowe – czyli co przewidzieć, by sufit podwieszany był bezpieczny?

Znajomość wszelkich planowanych obciążeń dodatkowych oraz ich rozmieszczenia, a mowa tu m.in. o zintegrowanych w suficie podwieszanym urządzeniach nie generujących drgań czy równomiernie rozłożonych warstwach izolacyjnych, pozwala na określenie zasad bezpiecznego montażu i uwzględnienie:

 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy zawiesiami na profilach głównych rusztu sufitowego i jeśli konieczne na profilach poprzecznych
 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy profilami głównymi rusztu sufitowego
 • dopuszczalnego rozstawu mocowania kształtownika przyściennego do ścian

Armstrong, by ułatwić montażystom rozpoznanie zapewnia możliwość konsultacji, ale również prezentuje m.in. w kartach technicznych dopuszczalne obciążenia równomiernie rozłożone. Tabele są pomocne dla ekip wykonawczych w planowaniu układu zawiesi i profili znając łączny ciężar stosowanej płyty i dodatkowych obciążeń. - Wartości w tabelach zazwyczaj podawane są w odniesieniu do najbardziej wymagającej klasy 1 ugięcia definiowanej w normie PN-EN 13964, a wartości obciążeń zostały określone podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w oparciu właśnie o tę normę – wyjaśnia Anna Baczkowska.

Wytyczne montażu sufitu podwieszanego zawarte są także w załączniku A do normy PN-EN 13964:2014. Podane są w nim między innymi:

 • dopuszczalne odchyłki w płaskości sufitu - < 2mm na długości 1m, maksymalnie 5mm na długości 5m (mierzona w każdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja na krótszych długościach)
 • dopuszczalne odchyłki prostokątności – wskazując jako praktyczną metodę kontroli regularną kontrolę przekątnych podczas montażu.
 • wytyczne dotyczące kontroli liniowości listew ze szczególnym uwzględnieniem liniowości w punktach połączeń z kształtownikami nośnymi.

Norma PN-EN 13964:2014 określa ponadto minimalną szerokość płyt docinanych jako równą lub większą połowie szerokości/długości płyty, przy czym jako nadrzędne traktuje uzgodnienia z projektantem uwzględniające rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp. Montaż sufitu zgodnie z normą powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, podkreślono w niej, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości przed montażem uzyskać od dostawcy odpowiednie instrukcje pozwalające na poprawne wykonanie robót.


Bieżące informacje nt. rozwiązań Armstrong śledzić można m.in.

https://www.facebook.com/armstrong.sufity

https://issuu.com/armstrong_sufity_podwieszane

https://pl.pinterest.com/armstrongsufity/Aktualności

PSB Mrówka Busko Zdrój
Siedziba:
ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon: 41 370 89 40
E-mail: norbert.adamczyk@psbmrowka.com.pl
NIP: 6551974439
REGON: 36643684